BPMS Memory

تولید حافظه سازمانی با نرم افزار bpms ارزش افزوده یک سازمان دانش محور

امروزه یکی از چالش های شرکت ها و سازمان ها نبود سیستمی در جهت ثبت تجربیات و دانش فنی یا تولید حافظه سازمانی می باشد. در حال حاضر با رشد شرکت ها و سازمان ها در همه زمینه ها و ایجاد روال های استاندارد، وجود سیستمی نرم افزاری در جهت ثبت این روال ها بیش از پیش احساس می شود. به بیان دیگر ثبت تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به فرایندها در جهت عدم وابستگی به نیروی انسانی و وجود فلسفه سیستم محوری بودن سازمان استفاده از نرم افزار را به نیاز اصلی تکمیل پروسه جرکت به تعالی سازمانی و ایجاد سازمان هوشمند تبدیل می کند. از طرف دیگر دسترس پذیری با سرعت بالا نکته دیگری در جهت چابک شدن سازمان می باشد.
به کمک نرم افزار BPMS ورجاوند شما قادر خواهید بود ضمن ایجاد روال های مورد نیاز فرایندها و ثبت تکنیک ها و تاکتیک های مرتبط، دسترسی آسان و سریع به حافظه سازمانی داشته باشید. استفاده از ویژگی وب بیس بودن BPMS ورجاوند دسترسی به دریای دانش را مستقل از مکان و زمان در اختیار شما قرار می دهد. به بیان دیگر ایجاد حافظه سازمانی با نرم افزار bpms باعث در دسترس بودن اطلاعات و ایجاد یک سازمان چابک می شود. نکته دیگر این است که زمان رکود و یا سکون شرکت ها بهترین زمان جهت استفاده از این سیستم های فرایندگرا می باشد و مدیران باهوش از این زمان به عنوان یک فرصت در جهت تجهیز کردن و آمادگی در جهت متعالی کردن شرکت خود استفاده می کنند.
مطمئنا در آینده ای بسیار نزدیک استفاده از سیستم های نظیر نرم افزار BPMS به عنوان بخشی جدایی ناپذیر و البته تعیین کننده در جهت ایجاد یک شرکت منعطف، چابک و کم هزینه را خواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *