شبکه عصبی و Bpms

ترکیب شبکه عصبی و bpms : ایجاد bpms یادگیر

اگر نگاهی گذرا به مباحث مربوط به هوش مصنوعی (Artificial intelligence) کرده باشید سرفصلی به نام شبکه های عصبی مصنوعی (neural network) را مشاهده خواهید کرد. شبکه های عصبی مصنوعی یک روش یادگیر با الگوپذیری از شبکه های عصبی واقعی می باشد که همانند شبکه های عصبی انسان با استفاده از الگوریتمهای یادگیرنده مهارتهای لازم را بر اثر تراکنش بین سلولهای عصبی مغز ایجاد میکند. شبکه های عصبی در تصمیم گیری، پیش بینی و آنالیز فرایندها مورد استفاده قرار می گیرد در این نوشته به ارتباط شبکه های عصبی و BPMS خواهیم پرداخت.

NN

استفاده از شبکه های عصبی در گردش کارهای خبره (expert workflow) باعث افزایش توان پردازشی و تصمیم گیری آنها می شود. نکته مهم در استفاده از شبکه های عصبی ارائه مدل مناسب از فضای فرایند مورد نیاز به فضای شبکه های عصبی اشاره نمود. به بیان دیگر ترکیب شبکه عصبی و bpms کمک زیادی به خبره شدن تصمیم گیری و آنالیز بهتر در عملکرد bpms میشود.
در فاز اول تزریق شبکه های عصبی به نرم افزار BPMS و Workflowهای خبره بایستی زمانی صرف آموزش شبکه عصبی با انواع ورودیهای مختلف فرایند و بازخوردی که از خروجی فرایند دریافت می شود، در نظر گرفت و در فاز بعدی ورودیهای که در روشهای معمولی قابل آنالیز نیستند، آنالیز خواهند شد و تصمیم مناسب در جهت پیمایش فرایند گرفته می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *