مدیریت سازمان بزرگ

چطور مدیریت سازمان بزرگ و متراکم به کمک BPMS تسهیل می‌شود؟

سازمان متراکم چیست؟

سازمان متراکم(یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه های مختلف کاری. این فرایندها به صورت تنیده شده با هم در ارتباط بوده و همانند موجودات زنده در حال تعامل با هم هستند. دریافت اطلاعات از وضعیت فرایندها بدون یک نرم افزار که کار مدیریت فرایند همانند نرم افزار BPMS بسیار پرهزینه است. اصولا وقتی سازمان بزرگ شد تراکم کارها و وابستگی به نفرات، وضعیت واقعی سازمان را از دید مدیران ارشد پنهان می‌کند و یا دستکم سخت می‌کند.

  • سازمان پیچیده و خطای نیروی انسانی : یکی از معضلات سازمان پیچیده خطای نیروی انسانی است. کنترل کردن نیروی انسانی کار سختی است. بهتر است بجای کنترل افراد، فرایندها کنترل شوند. با کنترل فرایند و ارزیابی آنها، مهندسی مجدد فرایندها را شروع کرد. مهندسی مجدد فرایندها منجر به کنترل خطای انسانی به صورت سیستماتیک است. اصولا کنترل سیستماتیک نیروی انسانی جلوی خطاهای عمدی یا سهوی را می‌گیرد.
  • آیا خطای نیروی انسانی با نرم افزار BPMS کم میشود؟ برخی از خطاهای نیروی انسانی مربوط به اعتبار سنجی اطلاعات است. اعتبارسنجی یا Validation در صورتیکه دارای الگوریتم باشد (که معمولا هست) قابل پیاده سازی در نرم افزار bpms است. هر چقدر هم این اعتبار سنجی پییچیده باشد با ارائه مدل رفتاری و الگوریتم اجرا، میتوان در نرم افزار bpms پیاده سازی نمود. اگر هم قرار باشد فعالیت در پس یک فرایند توسط نیروی انسانی صورت بگیرد این پردازش نیز قابل انجام است. پس می‌توان گفت با اجرای موثر الگوریتمهای اعتبارسنجی و پردازشهای مناسب تا حد زیادی از خطای نیروی انسانی کاسته می‌شود.
  • گردش کارهای هوشمند از دیگر کمک هایی است که نرم افزار bpms در جهت سهولت مدیریت یک سازمان بزرگ انجام میدهد. گردش کارهای هوشمند کمک میکند تا بدون تصمیم نیروی انسانی بر اساس ضوابط و شرایط تعریف شده همانند یک سیستم Rule base توزیع کار راحتتر و عادلانه تر صورت بگیرد.
  • با توجه به اینکه میتوان در نرم افزار bpms نقش تعریف کرد، با تغییر نفرات پروسه جانمایی ساده تر انجام میشود. این سهولت در دسترسی به اطلاعات و انتقال سوابق نقش قبلی نمود پیدا می‌کند.
  • نقش داشبوردهای مدیریتی: مدیریت سازمان بزرگ با بازدید میدانی امکان پذیر نیست و نمیتوان وضعیت دقیق همه قسمتهای آنرا را پایش کرد. بایستی برای ارزیابی آن، شاخصهایی (KPI) تعریف کرد و با رصد کردن شاخصهای سازمان، در صورت نیاز به روند انجام کارها در آن فرایند وارد شد. این کار با داشبوردهایی که در نرم افزار bpms ساخته می‌شود قابل پایش خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *