نرم افزار خزانه داری

چرا نرم افزار خزانه داری اُرُد؟

مهمترین ویژگی نرم‌افزار خزانه‌داری اُرُد، مدیریت گردش وجوه نقد (Cash Flow) مبتنی بر منابع و مصارف تعریف شده در سیستم است. همچنین می‌توان به قابلیت چند شرکتی بودن اشاره کرد. امکان ارسال اسناد خزانه‌داری با تعریف شرح‌های کلیشه‌ای قابل انجام است. گزارش مرور خزانه‌داری آنچه را که یک خزانه‌دار به آن نیاز دارد در یک گزارش مدیریتی در دسترس خواهد داشت. نمایش وضعیت چک‌ها در هر لحظه قابل رصد است.

برخی قابلیتهای نرم افزار خزانه داری اُرُد

 • مهمترین ویژگی نرم افزار خزانه داری اُرُد، مدیریت گردش وجـوه نقد (cash flow) مبتنی بر منابع و مصارف تعریف شده در سیستم است.
 • امکان تعویض دوره مالی در کلیه فرمهای نرم افزار بدون نیاز به خروج از نرم افزار.
 • مراکز مالی شامل بانک ها، صندوق و تنخواه گردان می باشد که برای هر مرکز مالی نظیر بانک، ۶ کد حساب معین شامل: حساب موجودی، بانک، اسناد پرداختنی مدت دار، اسناد در جریان وصول، وجوه در راه، اسناد پرداختنی تضمینی و طرف حساب تضمینی قابل تعریف و تنظیم است.
 • در بخش بانکها امکان تعریف حسابهای بانکی و دسته چکهای مربوط به هر حساب جاری پیش بینی شده و در هر لحظه می توان چک های صادر نشده از هر حساب را کنترل نمود. ابزار طراحی فرمت چاپ چک نیز به تفکیک حساب جاری وجود دارد.
 • در بخش پرداخت خزانه داری امکان پرینت و چاپ چک در فرمتهای ارائه شده از سوی بانک میسر خواهد شد. به بیان دیگر نرم افزار خزانه داری به یک ابزار چک نگار مجهز است.
 • در بخش صندوق و تنخواه نیز امکانات دیگری نظیر سقف پرداخت و دریافت و موجودی صندوق به عنوان یک ابزار کنترلی پیش بینی شده است.
 • انواع کسورات در زمان دریافت و پرداخت چک به عنوان عامل کاهنده همچون مالیات تکلیفی و حسن انجام کار و در مبلغ چک اثرگذار و سند حسابداری مربوط به هر عامل به تفکیک صادر می‌شود.
 • منابع و مصارف سازمان، بر اساس یک ساختار درختی به همراه کد حسابهای معین مربوطه توسط کاربر قابل تعریف است. این ویژگی این امکان را برای کاربر مهیا می‌کند تا در زمان دریافت یا پرداخت بتواند چندین منبع و مصرف را به دریافت یا پرداخت اختصاص دهد و سند حسابداری نیز مطابق با کدینگ رابطی که در بخش منابع و مصارف تعریف شده صادر میگردد برای مثال یک چک دریافتی می‌تواند در حالیکه افزاینده یک منبع خاص است، بخشی از آن کاهنده یک مصرف باشد و یا یک چک بابت چند نوع مصرف متفاوت پرداخت گردد.
 • امکان دریافت وجوه نقد (ارزی/ریالی)، چکهای عادی، تضمینی، انواع سفته به همراه مدیریت جداگانه بر انواع وجوه دریافت شده، پیش بینی شده است.
 • امکان پرداخت وجوه نقد (ارزی/ریالی)، چک های عادی، تضمینی و پرداخت اسناد نزد صندوق به همراه مدیریت بر انواع وجوه پرداخت شده، پیش بینی شده است در این فضا چاپ چک نیز بر اساس طراحی اولیه انجام شده میسر است.
 • برداشتهای بانکی از جمله هزینه های مالی، اقساط تسهیلات دریافتی و واریز های بانکی و قابل تعریف است.
 • امکان جابجایی وجوه از جمله: بانک به بانک، بانک به صندوق، صندوق به بانک، صندوق به صندوق، صندوق به تنخواه، تنخواه به صندوق و تنخواه به تنخواه.
 • امکان مشاهده گردش یک چک در کلیه مراحل ورود اطلاعات به سیستم.
 • امکان انجام عملیات متداول نظیر واگذاری اسناد دریافتنی، وصول، واخواست و نقد کردن اسناد دریافتی، اخذ چک واگذاری شده، وصول و واخواست اسناد صادره و همچنین استرداد اسناد پرداختنی، ابطال اسناد پرداختنی و تبدیل اسناد عادی نزد صندوق به تضمینی و بالعکس و همچنین تبدیل اسناد پرداختنی عادی به تضمینی و ابطال سریال چک های صادر نشده و صورت خلاصه تنخواه و ده ها عملیات دیگر از ویژگیهای ارزشمند این سیستم هستند.
 • امکان تعریف سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی قبل از راه اندازی سیستم جهت ورود اطلاعات آنها به عنوان اول دوره قبل از اجرای نرم افزار خزانه داری.
  در کلیه فرمهای دریافت و پرداخت ستون هایی بابت جداول تفصیلی های ۲ ، ۳ و ۴ از سیستم حسابداری مالی پیش بینی شده است که در صورت نیاز به اطلاعات مدیریتی یا اطلاعات تکمیلی می‌توان از این فیلدهای اطلاعاتی کمک گرفت.
 • جداول تبدیل ارز، همانند نرم افزار حسابداری مالی اُرُد در سیستم حسابداری خزانه داری نیز قابل تعریف است.
 • ابزار تنظیمات در سیستم جهت مدیریت موارد ذیل: امکان صدور چک روز بدون موجودی، چک روز پس از تحویل بلافاصله از موجودی کسر شود، چک روز در صورت عدم تحویل از موجودی کسر شود (در غیر این صورت بلوکه می شود)، صدور چک و تحویل آن همزمان باشد، صدور چک فقط از طریق درخواست چک انجام شود.
 • در نرم افزار خزانه داری اُرُد امکان ارائه گزارش گردش وجوه نقد (cash flow) و گزارش منابع و مصارف بر اساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی پیش بینی گردیده است.
 • ارائه گزارشات متنوع نظیر: خلاصه گزارش چک ها، گزارش گردش صندوق، دفتر صندوق، اسناد نزد صندوق، اسناد پرداختی و دریافتی، دفتر بانک، گردش بانک ریز وارده و صادره صندوق و بانک، نقل و انتقالات صندوق، جابجایی وجوه و ده ها گزارش دیگر.
 • امکان اخذ گزارش جامع شامل: کلیه چکهای دریافتی و پرداختی به همراه فیلتر گذاری بر روی فرایندهای تعریف شده و همچنین تاریخ پیش بینی وصول اسناد وجود دارد در این گزارش ۱۴ فرایند متفاوت شامل چک های نزد صندوق، تضمینی نزد صندوق، واخواستی نزد صندوق، در جریان وصول، نقد شده، نزد مشتری، اخذ شده خرج شده، اخذ شده واخواستی، سوابق اسناد عادی، سوابق اسناد تضمینی، سوابق اسناد واگذار شده عادی به تضمینی، تضمینی به عادی، اخذ چک واگذار شده، پیش بینی شده است.
 • ایجاد پیش نویس اسناد حسابداری و همچنین صدور و ارسال مستقیم سند حسابداری.
 • امکان ارسال اطلاعات به محیط  Excel , Html , Text.
 • ابزار انتقال اطلاعات بین دفاتر (شعب و کارخانه) – replication نیز پیش بینی شده است. لطفا بخش Replication را مشاهده فرمایید.
 • ابزار گزارش سازی روی زنجیره فرایندهای چک و سفته با اعمال شرایط مختلف در هر مرحله از فرایندها.
 • امکان توقف (بلوکه کردن) در چرخه فرایندهای تعریف شده چک در هر زمان.
 • گزارش مرور خزانه داری و مشاهده درختواره فرایندهای مرتبط با مراکز مالی و مرود کلیه این فرایندها از بالا به پائین و بالعکس توسط نرم افزار خزانه داری اُرُد امکان پذیر است.