داشبوردهای مدیریتی

نقش داشبوردهای مدیریتی در بهیه سازی فرایندها

با نگاهی به هرم تعالی سازمانی، روال تبدیل داده (Data) به اطلاعات (Information) از طریق طراحی فرم‌های ورود داده ( فرم ساز ورجاوند را ببینید ) و تبدیل به گزارش و اطلاعات ( نرم افزار گزارش ساز ورجاوند را ببینید) قابل درک است. هر سازمان فرم‌های ورودی داده زیادی دارد که با تجمیع آنها و عملیات ریاضی می‌توانند اطلاعات را در قالب گزارش تولید کند. برخی از این اطلاعات صرفا از ورود داده استخراج نمی‌شود بلکه ممکن است در اثر گردش کار و زمانهای عملیاتی که هر شخص در سیر تکامل یک فرم دارد، اطلاعات استخراج شود.

در این مرحله سازمان شما از یک سازمان مبتنی بر کاغذ و فایل، تبدیل به یک سازمان مبتنی بر اطلاعات شده و با ایجاد بستری برای ورود داده‌ها در فرم، گزارش‌های مورد نیاز شما تولید می‌شود. در مرحله بعدی تولید داشبوردهای مدیریتی در دستور کار قرار می‌گیرد. داشبورد مانند پنجره‌ای، وضعیت جاری فرایند را به مالک فرایند (Process owner) و مدیریت ارشد سازمان به نمایش می‌گذارد. البته اینکه شاخص‌های تولید داشبورد چگونه است خود فرایند نسبتا طولانی دارد. بدین معنی که بایستی شاخص‌های مورد نیاز مدیریت و مالک فرایند در جهت نمایش بهتر پارامترهای تصمیم گیری و هشدارها به وجود بیاید. نمایش این شاخصها و هشدارها کمک می‌کند تا وضعیت جاری سازمان با روند جاری بررسی شود. با مشاهده شاخصها می‌توان بررسی کرد در کدام از بخش‌های فرایند نیاز به بازنگری و مهندسی مجدد وجود دارد تا در بهینه سازی فرایند اعمال گردد. این فاز سازمان شما به یک سازمان دانش محور تبدیل می‌شود. در نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) کتیبه ابزارهایی جهت تولید فرم، گزارش ، گردش کار (Workflow) و تولید داشبوردهای مدیریتی (داشبورد ساز ورجاوند را ببینید) پیش بینی شده و می‌توان از آنها در یک نرم افزار یکپارچه به صورت همزمان استفاده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *