چارت حبابی (Bubble Chart) چیست؟

چارت حبابی یا Bubble Chart گونه جالبی از نمودار است که برای بیان رابطه و وابستگی بین ۳ نوع بعد (dimension) مورد استفاده قرار میگیرد. بعد اول و دوم همان محور X و Y هستند و بعد سوم سایز حباب میباشد. چارت حبابی کاربردهای زیادی دارد که برای درک بهتر مفاهیم مالی ، اقتصادی ، اجتماعی و … میتوان اشاره کرد. از آنجا که انسان اندازه و سایز اجسام را بهتر درک میکند ، این نوع نمودار درک بهتری از مدلهای اطلاعاتی را متصور می کند.

یک مثال از Bubble Chart:

در مثال زیر اطلاعات کشورها به تفکیک قاره ها وجود دارد. بعد اول شاخص امید به زندگی (Life Expectancy) ، بعد دوم تولید ناخالص ملی (GDP) و بعد سوم جمعیت (Population) می باشد. میخواهیم با ارائه نموداری درک کنیم آیا رابطه ای بین امید به زندگی ، تولید ناخالص ملی و جمعیت قاره ها وجود دارد. با اسنفاده از این اطلاعات نمودار زیر بوجود می آید :

Bubble Chart

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *