مزیت اصلی نرم افزار Bpms

پشتیبانی مسیر تکاملي زندگی فرايند، مزيت اصلي نرم افزار bpms 

يکي از مزيتهاي استفاده از نرم افزار و شايد مزيت اصلي نرم افزار bpms قابليت تکامل فرايند ميباشد. اين مزيت در قابل از با استفاده از نرم افزار آماده پررنگ تر است. در نرم افزار آماده شما اجازه تغيير در فرايندها را نداريد. هر چند استفاده از نرم افزارهاي آماده به لحاظ خريد و استفاده اوليه ساده تر است ولي به مرور و با گذشت زمان ميزان سازگاري با فرايندهاي موجود در سازمان کاهش پيدا ميکند. البته طبيعي است که نرم افزار آماده با توجه به نياز روز مشتري خريداري شده است. هر چند برخي از نرم افزارهاي آماده قابليت بروز کردن ماژولهاي خود را دارند ولي اين تغييرات سطحي بوده و البته فقط توسط شرکت توليد کننده نرم افزار قابل انجام است.
در نرم افزار BPMS روش به گونه اي ديگر است. ماژولهاي پياده شده دقيقا همان چيزي است که مشتري مورد نيازش است. نه بيشتر و نه کمتر. چيزي اضافه تر وجود ندارد. البته اينکه نياز مشتري در طول زمان تغيير ميکند قابل بروز شدن روي نرم افزار است. خيلي از عواملي که روي تحليل فرايند اثر گذار است ممکن است از بيرون باشد و قابل پيش بيني هم نباشد. اين عوامل در فاز اول قابل مدل بودن نيست و در مدلينگ به عنوان عوامل ناشناخته ترسيم ميشود. مزيت اصلي نرم افزار bpms قابليت بروز کردن جزئيات فرايند و اينکه خود مشتري بتواند بدون وابستگي به شرکت توليد کننده نرم افزار bpms فرايندش را بروز کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *