Performance

گزارش عملکرد پرسنل با اتوماسیون اداری

یکی از مزایای استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری افزایش کارایی پرسنل سازمان و با به بیان دیگر تاثیر مثبت بکارگیری نرم افزار اتوماسیون اداری بر بهره بری کارکنان می باشد. این افزایش کارایی به دلیل دسترسی با سرعت و دقت بالاتر به اطلاعات نسبت به روشهای دستی صورت می گیرد. اما یکی دیگر از مزیتهای نرم افزار اتوماسیون اداری ارزیابی عملکرد و کارایی نیروی انسانی می باشد. از آنجا که هر کاری به عنوان یک task برای پرسنل قابل تعریف است و هر task می تواند دارای تاریخ و مدت زمان انجام باشد، مدیران قادر خواهند بود بر اساس میانگین زمان انجام هر کار یا task توسط پرسنل، میزان زمانبندی انجام کار را اندازه بگیرند. در نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه این کار، توسط گزارشی به نام گزارش عملکرد پرسنل و کاربران به صورت جدولی و نموداری قابل ارائه خواهد بود. به بیان دیگر گزارش عملکرذ پرسنل با نرم افزار اتوماسیون اداری با مشاهده میانگین زمان انجام کار قابل دسترس است. همچنین با استفاده از ابزار گزارش ساز در صورتیکه گزارش ذکر شده با گزارش مورد نظر شما تفاوت داشت شما قادر خواهید بود گزارش مورد نیاز خود را تولید نمایید. به بیان دیگر با مشاهده گزارش عملکرد پرسنل، مقایسه ای جامع از زمان تخمینی و زمان واقعی انجام کارها به دست می آید. در بعضی از مواقع نیز به کمک ابزارهایی چون داشبورد مدیریتی، مشاهده شاخص های ارزیابی عملکرد پرسنل راحتتر در دسترس خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *