BAM

BAM چیست؟

پس از اینکه فرایندها توسط نرم افزار bpms پیاده سازی شد فرایند در قالب فرمها و گزارشها در اختیار مالک فرایند قرار میگیرد. خوب در این مرحله با توجه به ثبت اطلاعات فرایند در نرم افزار BPMS ، مشاهده تراکنشها در ذهن مالک فرایند سوالاتی پیش میآید. به عنوان مثال آیا میتوان با تغییراتی که در گردش کار فرایند ایجاد کرد، زمان اجرای کارها را کمتر کرد؟ یا اینکه اجرای فرایند در برخی از نقاط دارای تاخیر است؟ آیا این تاخیر بابت توقع بیش از ظرفیت از نفرات است یا اینکه بابت عدم کارایی نفرات است؟

برای پاسخ به این موارد معمولا ابزارهایی به عنوان Business Activity Monitoring یا به اختصار BAM (ابزار پایش فرایندهای کاری) معرفی میشوند در اختیار مالک فرایند قرار میگیرد. در BAM با ارائه شاخصهای مورد نیاز مالک فرایند، میتوان گزارشهای آماری و داشبوردهای مدیریتی تولید کرد تا عملکرد فرایند مورد بررسی قرار بگیرد. معمولا مهمترین شاخصها زمان و هزینه میباشد. به کمک BAM مالک فرایند قادر است تصمیمهای مهم استراتژیک در جهت بهینه سازی فرایندها را انجام دهد. چرخه بهینه سازی نیز یک چرخه نامحدود است و تا زمان حیات فرایند، با استفاده از BAM به سمت بهینه سازی پیش خواهد رفت.در صورت نبود BAM قطعه پایانی بهینه سازی فرایندها صورت نمیگیرد و فقط مجموعه از اطلاعات و داده ها که به صورت مکانیزه و الکترونیکی در سازمان شما گردش دارد، وجود خواهد داشت. نکته مهم این است مه حتما بایستی زیرساختهای اطلاعاتی از جمله فرمها و گزارشها وجود داشته باشد تا BAM به عنوان لایه ای مدیریتی با استفاده از KPI های مالک فرایند، امکان پایش و مونیتور کردن فرایندها را به شما بدهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *