مفهوم چند شرکتی در نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟

مفهوم چند شرکتی در نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟

مفهوم چند شرکتی در نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟ برخی از شرکتهای تولید کننده نرم افزار، مفهوم چند شرکتی در نرم افزار اتوماسیون اداری را پیاده سازی کرده اند. اما چند شرکتی در نرم افزار اتوماسیون اداری به چه معناست؟ چگونه نرم…

Read More
فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

پیش درآمدی بر فرایند ارزیابی تامین کنندگان با نرم افزار با BPMS  ارزیابی تامین کنندگان فرایندی است که به صورت دوره ای و مستمر بر اساس شاخصهای مورد نظر سازمان ارزیابی و طبقه بندی تامین کنندگان انجام میگردد. چرا فرایند…

Read More
روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند شرکت در مناقصه با نرم افزار با BPMS  در مقاله قبلی روند فرایند مناقصه با نرم افزار BPMS از دید برگزار کننده مناقصه مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش قصد داریم از منظر شرکت در مناقصه و…

Read More
روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار با BPMS  روند فرایند مدیریت مناقصه از دو منظر قابل بررسی است یکی از منظر برگزار کننده مناقصه و یکی از دیدگاه شرکت کننده در مناقصه. ما در این بخش سعی مکنیم فرایند…

Read More
نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS  چگونه است؟ معمولا با بزرگ شدن اندازه شرکت که منجر به افزایش تعداد پرسنل شرکت میشود، معضل مدیریت اطلاعات پرسنلی نمایان میشود. به خصوص اینکه شرکت دارای ساختار شعب و هولدینگی باشد کنترل…

Read More
مهاجرت از اکسل به BPMS

مهاجرت از اکسل به BPMS

مهاجرت از اکسل به BPMS معمولا شرکتهایی که به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات تجهیز نشده باشند و یا فاقد نرم افزارهایی با قدرت تحلیل و گزارش های مناسب باشد از اکسل به عنوان مخزن ذخیره سازی داده‌ها و تولید گزارشهای…

Read More
محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با BPMS

محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با BPMS

محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با نرم افزار BPMS دلایل زیادی باعث پررنگ شدن فرایند محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها در شرکتها وجود دارد. اما عمده دلایلی که این فرایند را یکی از فرایندهای مهم در حوزه مدیریت…

Read More
امنیت شبكه جهت کاربری نرم افزار تحت وب کتیبه – بخش سوم

امنیت شبكه جهت کاربری نرم افزار تحت وب کتیبه – بخش سوم

امنیت شبكه جهت کاربری نرم افزار تحت وب کتیبه - بخش سوم در اين بخش به توضيح کاملتری در مورد ايجاد امنيت در راستای استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS کتیبه مي پردازيم. هر چند این توصیه ها برای…

Read More
گردش کار مدارک فنی مهندسی در نرم افزار BPMS

گردش کار مدارک فنی مهندسی در نرم افزار BPMS

گردش مدارک فنی و مهندسی در نرم افزار BPMS کتیبه چگونه است؟ قبل از اینکه مدرک در واحد DCC با توجه به استانداردهای تعریف شده قرار بگیرد، در صورتیکه خود سازمان تولید کننده مدرک باشد، بایستی سناریویی جهت تولید و گردش…

Read More