نقشه راه استفاده از نرم افزار Bpms در جهت خلق BI

نقشه راه استفاده از نرم افزار bpms در جهت خلق BI

نقشه راه استفاده ار نرم افزار bpms در جهت خلق BI امروزه یکی از چالشهای استفاده از bpms خلق BI از طریق نرم افزار bpms است. برای اینکه بیشتر وارد این چالش شوید نگاهی گذرا به روشهای دست یابی به BI…

Read More
کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش سوم

کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش سوم

کلید واژه های نرم افزار BPMS - بخش سوم User Assignment Algorithms: بتوان بر اساس الگوریتمهای پویا کارها را به کاربران تخصیص داد. این قابلیت یکی از مهمترین قابلیتهای یک نرم افزار bpms است. بدین صورت که با تغییر مقادیر اطلاعاتی فرمها…

Read More
کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش دوم

کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش دوم

کلید واژه های نرم افزار BPMS - بخش دوم Events:‌ به معنی رویداد میباشد. در دنیای نرم افزاری رویداد به معنی عملیاتی است که پس از اجرای کاری به صورت خودکار بایستی صورت بگیرد. به عنوان مثال پس از ذخیره سازی عملیاتی…

Read More
کلید واژه های نرم افزار Bpms – بخش اول

کلید واژه های نرم افزار bpms – بخش اول

کلید واژه های نرم افزار BPMS - بخش اول معمولا در جلساتی که با شرکتهای مختلف در خصوص انتخاب نرم افزار BPMS داریم از اصطلاحاتی استفاده میکنند که ممکن است برای افراد مختلف تفسیرهای گوناگونی داشته باشد. در این مقاله سعی میکنیم کلید…

Read More
۱۰ مزیت نرم افزار Bpms کتیبه

۱۰ مزیت نرم افزار bpms کتیبه

10 مزیت نرم افزار BPMS کتیبه  10 دليل که بايستي نرم افزار BPMS کتیبه  را به ساير نرم افزارهای BPMS ترجيح داد: 1- مهمترين دليل بومي بودن نرم افزار Bpms کتيبه است. نرم افزار bpms کتيبه از صفر تا 100 توسط واحد توليد شرکت ورجاوند توسعه يافته است.…

Read More
نرم افزار BPMS در یک جمله: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید

نرم افزار BPMS در یک جمله: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید

نرم افزار bpms در یک جمله: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید در گذشته ای نه چندان دور فرایند تولید نرم افزار شامل سه فاز تحلیل، طراحی و پیاده سازی بوده است. (البته الان هم همین گونه است!) در فاز…

Read More
۱۰ دلیل برتری نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه

۱۰ دلیل برتری نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه

10 دلیل برتری نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه  10 دليل که بايستي نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه  را به ساير نرم افزارهای اتوماسیون اداری ترجيح داد: 1- سرعت و کارايي مناسب با حداقل سخت افزار ممکن : نرم افزار اتوماسيون اداری کتيبه…

Read More
تکامل نرم افزار Bpms با روشهای هوش مصنوعی

تکامل نرم افزار bpms با روشهای هوش مصنوعی

تکامل نرم افزار bpms با روشهای هوش مصنوعی همانطور که مستحضرید تعالی سازمانی ساختاری هرمی دارد. لایه های سنتی آن شامل لایه های داده (Data)، اطلاعات (Information) ، پایگاه دانش (knowledge base) و خرد(Visdom) است. در دو سطح پایین آن ساختار MIS وجود دارد…

Read More
تولید روشهای شماره گذاری متنوع روی نامه ها در نرم افزار اتوماسیون اداری

تولید روشهای شماره گذاری متنوع روی نامه ها در نرم افزار اتوماسیون اداری

تولید روشهای متنوع شماره گذاری روی نامه ها (Numbering Procedure) یکی از قابلتیهای نرم افزار اتوماسیون اداری بایستی استفاده از روشهای متنوع شماره گذاری روی نامه ها باشد. در نظر بگیرید که شرکتی دارای پروژه های مختلف است. مکاتبات ستادی هم…

Read More
استفاده از FCM در بهبود عملکرد نرم افزار Bpms

استفاده از FCM در بهبود عملکرد نرم افزار bpms

نقشه های شناختی فازی (Fuzzy Cognitive Map) نقشه های شناختی گرافی جهت دار برای بازنمایی ارتباطات علی میان چند شیء یا مفهوم است و برای اولین بار توسط اکسلراد دانشمند علوم سیاسی، در دهه ی 1970 پیشنهاد و به کار…

Read More