مدیریت ریسک با نرم افزار Bpms

مدیریت ریسک با نرم افزار bpms

مدیریت ریسک (مدیریت خطر) با نرم افزار bpms  مدیریت ریسک چیست ؟ مدیریت ریسک به طور عمومی شناسایی کلیه فرایندهایی که باعث عدم اطمینان در ایجاد نتایج مطلوب و به حداقل رساندن این عوامل است. این عوامل در طول حیات…

Read More
پایان ریسک خرید نرم افزار آماده با خرید گام به گام نرم افزار Bpms

پایان ریسک خرید نرم افزار آماده با خرید گام به گام نرم افزار bpms

حذف تردید استفاده از نرم افزار bpms با خرید گام به گام طی بررسی هایی که توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت ورجاوند انجام شده است هنوز برخی از شرکتها هستند که از نرم افزار bpms شناختی ندارند و نمیدانند…

Read More
حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار Bpms

حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار bpms

حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار bpms در این بخش طی بررسی و اجرای فرایند ماموریت که تقریبا در تمام شرکتها و سازمانها استفاده میشود ایرادهایی را بیان میکنیم. ایرادها در قالب هزینه های پنهان و البته…

Read More
نقش نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار Bpms در چابکی سازمان فروش

نقش نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار bpms در چابکی سازمان فروش

 نقش نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار bpms در چابکی سازمان فروش در این بخش سعی میکنیم با نگاهی به فرایندهای واحد فروش، نقش نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار bpms را در چابکی سازمان فروش بررسی کنیم. در ابتدا…

Read More
روش آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری

روش آموزش نرم افزار اتوماسیون اداری

پیش نیازها و روش اجرای نرم افزار اتوماسیون اداری چیست؟ معمولا بررسی پیش نیازها و روش اجرای نرم افزار اتوماسیون اداری، پس از نصب آن طی یک برنامه کلاسیک که به صورت رویداد گرا تعریف شده، صورت میگیرد. در آموزش…

Read More
نرم افزار تایم شیت و ارتباط با سيستم تردد

نرم افزار تایم شیت و ارتباط با سيستم تردد

تولید نرم افزار تایم شیت با نرم افزار bpms استفاده از سيستمهاي کارت ساعت زني و تردد در بسياري از شرکتها با توجه به بحث حقوق و دستمزد و آمار مرخصي و ماموريت پرسنل و ثبت سيستمي آن فراگير شده…

Read More
ابزار داشبوردساز ورجاوند

ابزار داشبوردساز ورجاوند

داشبوردساز چيست ؟ ابزار داشبوردساز یک ابزار طراحی داشبوردهای مدیریتی میباشد. به لحاظ شکل و شمایل داشبورد، مجموعه ای از رابطهای کاربری گرافیکی بوده که بر اساس مطالعاتی که روی شاخصهای مدیریتی (KPI) صورت گرفته طراحی میگردد. چه کسانی به…

Read More
جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری

جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری

دسترسی ماتریسی و جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری یکی از مواردی که از مشتریان بازخورد داشتیم این بود که الگوهای جستجوی خاصی در فضای نرم افزار اتوماسیون اداری مورد نیازشان بود. به بیان دیگر برخی از مشتریها…

Read More
مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار Bpms

مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار bpms

مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار bpms  در اين بخش ميخواهيم از روال مکانيزه کردن يک خط توليد که مراحل توليد آن توسط دستگاههاي بارکد و نرم افزار bpms است، صحبت کنيم. روال کار به اين گونه…

Read More
تفاوت نرم افزار Bpms و نرم افزار مدیریت گردش کار

تفاوت نرم افزار bpms و نرم افزار مدیریت گردش کار

تفاوت نرم افزار BPMS با نرم افزار مدیریت گردش کار (WFM)  برخی از مشتریها دارای ابزارهای فرم ساز و مدیریت گردش کار هستند. همیشه این سوال پیش می آید که تفاوت نرم افزار bpms و نرم افزار مدیریت گردش کار چیست؟ اینکه چطور…

Read More