نقش نرم افزارها در دوران دورکاری کرونایی

نقش نرم افزارها در دوران دورکاری کرونایی

نقش نرم افزارها در دوران دورکاری کرونایی با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت جامعه در دوران کرونا و به منظور قطع زنجیره ابتلا به ویروس کرونا، توصیه شده است که هموطنان به صورت دورکاری به فعالیتهای خود بپردازند. هر…

Read More
آینده کسب و کار بدون نرم افزار BPMS ؟!

آینده کسب و کار بدون نرم افزار BPMS ؟!

آینده کسب و کار بدون نرم افزار BPMS چگونه است؟ معمولا در مقاله های مختلف مزیتهای نرم افزار BPMS بررسی میشود. البته میتوان گفت که اگر نرم افزار BPMS نباشد این مزایا نیز در شرکت وجود نخواهد داشت. حال ما در…

Read More
سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟

سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟

سناریوی استقرار رویداد گرا نرم افزار BPMS چیست؟ معمولا برای استفاده از نرم افزارهای استاندارد (Standard Package) یک روال و برنامه کلاسیک آماده ارائه میشود. به عبارت دیگر پس از عملیات نصب و آموزش، مطابق با دستورالعملهایی که توسط واحد…

Read More
BAM چیست؟

BAM چیست؟

BAM چیست؟ پس از اینکه فرایندها توسط نرم افزار bpms پیاده سازی شد فرایند در قالب فرمها و گزارشها در اختیار مالک فرایند قرار میگیرد. خوب در این مرحله با توجه به ثبت اطلاعات فرایند در نرم افزار BPMS ،…

Read More
نرم افزار مدیریت ریسک با نرم افزار Bpms

نرم افزار مدیریت ریسک با نرم افزار bpms

نرم افزار مدیریت ریسک (مدیریت خطر) با نرم افزار bpms  مدیریت ریسک چیست ؟ مدیریت ریسک به طور عمومی شناسایی کلیه فرایندهایی که باعث عدم اطمینان در ایجاد نتایج مطلوب و به حداقل رساندن این عوامل است. این عوامل در…

Read More
حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار Bpms

حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار bpms

حذف هزینه های پنهان فرایند ماموریت با نرم افزار bpms در این بخش طی بررسی و اجرای فرایند ماموریت که تقریبا در تمام شرکتها و سازمانها استفاده میشود ایرادهایی را بیان میکنیم. ایرادها در قالب هزینه های پنهان و البته…

Read More
مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار Bpms

مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار bpms

مديريت خط توليد مبتني بر بارکد در نرم افزار bpms  در اين بخش ميخواهيم از روال مکانيزه کردن يک خط توليد که مراحل توليد آن توسط دستگاههاي بارکد و نرم افزار bpms است، صحبت کنيم. روال کار به اين گونه…

Read More
تکامل فرايند، مزیت اصلی نرم افزار Bpms

تکامل فرايند، مزیت اصلی نرم افزار bpms

تکامل زندگی فرايند، مزیت اصلی نرم افزار bpms  يکي از مزيتهاي استفاده از نرم افزار و شايد مزيت اصلي نرم افزار bpms قابليت تکامل فرايند ميباشد. اين مزيت در مقایسه با استفاده از نرم افزار آماده پررنگ تر است. در نرم…

Read More
گام به گام با داشبورد مديريتي در نرم افزار Bpms

گام به گام با داشبورد مديريتي در نرم افزار bpms

داشبورد مديريتي در نرم افزار bpms ، قطعه پایانی پازل تعالی سازمانی يک طرز فکر در بين برخي از مديراني که با بازديد از سازمانهاي دانش محور و مجهز به سيستمهاي مديريت فرايند ايجاد ميشود که ما نيز از اين…

Read More
نقشه راه استفاده از نرم افزار Bpms در جهت خلق BI

نقشه راه استفاده از نرم افزار bpms در جهت خلق BI

نقشه راه استفاده ار نرم افزار bpms در جهت خلق BI امروزه یکی از چالشهای استفاده از bpms خلق BI از طریق نرم افزار bpms است. برای اینکه بیشتر وارد این چالش شوید نگاهی گذرا به روشهای دست یابی به BI…

Read More