BPR چیست؟

BPR چیست؟

BPR چیست؟ مهندسی مجدد فرایندها (Business Process Reengineering)، مکانیزمی است که با مطالعه دقیق فرایندها بر اساس آمار و اطلاعات و بازنگری تدریجی آن، بهبود عملکرد سازمان را در بر خواهد داشت. امروزه مهندسی مجدد، با نامهای متفاوتی چون طراحی…

Read More
تفاوت نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS

تفاوت نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS

نگاهی تحلیلی به تفاوت نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS برای خیلی از کارشناسان حوزه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک تفاوت نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS خیلی واضح و روشن است. با این حال بر آن…

Read More
DSS چیست؟

DSS چیست؟

DSS چه کاربردی دارد؟ سیستم پشتیبانی از تصمیم (Decision Support System) و یا به طور مخفف DSS ، یک سیستم تصمیم‌گیر تحلیل‌گر بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات و برنامه‌ها می‌باشد. این اطلاعات می‌تواند از داده‌های وارد شده توسط انسان (تراکنشهای…

Read More
ریسک های اجرای BPMS و عوامل موفقيت آن

ریسک های اجرای BPMS و عوامل موفقيت آن

چه عواملی باعث کاهش ریسک های BPMS می شود؟ برای اجرای درست نرم افزار BPMS بایستی عواملی را در نظر گرفت که ریسک های BPMS را کم کند. اين عوامل شامل موارد زیر مي‌باشد: 1- عدم اعتقاد مدیران به استفاده…

Read More
نرم افزار اتوماسیون اداری و کاهش هزینه

نرم افزار اتوماسیون اداری و کاهش هزینه

کاهش هزینه با اتوماسیون اداری چگونه صورت میگیرد؟ 1- کاستیهای سیستمهای کاغذی در سیستم کاغذی کارشناسان و مدیران فنی با حجم زیادی از داده‌ها مواجه هستند که جهت مقایسه ،تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری و اقدام به موقع مورد استفاده قرار…

Read More