جایگاه نرم افزار Bpms در هرم تعالی سازمانی

جایگاه نرم افزار bpms در هرم تعالی سازمانی

نقش نرم افزار bpms در هرم تعالی سازمانی همانطور که قبلا گفتیم حرکت به سوی تعالی سازمانی چندین فاز و مرحله دارد که بر آن شدیم تا با نگاهی اجمالی اجرای این فازها را بررسی کنیم. ضمن اینکه نقش نرم…

Read More
حافظه سازمانی و ثبت تجربیات با BPMS

حافظه سازمانی و ثبت تجربیات با BPMS

تولید حافظه سازمانی با نرم افزار bpms ارزش افزوده یک سازمان دانش محور امروزه یکی از چالش های شرکت ها و سازمان ها نبود سیستمی در جهت ثبت تجربیات و دانش فنی یا تولید حافظه سازمانی می باشد. در حال…

Read More
مزایای استفاده از نرم افزار BPMS

مزایای استفاده از نرم افزار BPMS

چرا نرم افزار BPMS ؟ براي فائق آمدن بر مشكلات فرایندی کسب و کار سازمانها چندين روش وجود دارد. اولیـــن راه حل شناسایی شركت هایی است كه در رابطه با فرایند مورد نظر شما نرم‌افزار استاندارد (Standard Package) تولید كرده…

Read More

استفاده از شبکه های عصبی در Workflow

ترکیب شبکه عصبی و bpms : ایجاد bpms یادگیر اگر نگاهی گذرا به مباحث مربوط به هوش مصنوعی (Artificial intelligence) کرده باشید سرفصلی به نام شبکه های عصبی مصنوعی (neural network) را مشاهده خواهید کرد. شبکه های عصبی مصنوعی یک…

Read More
نرم افزار Bpms و تکامل نرم فزار MIS

نرم افزار bpms و تکامل نرم فزار MIS

نرم افزار bpms و تکامل نرم فزار MIS چگونه صورت میگیرد؟ امروزه در بسیاری از سازمانها و شرکتها سیستمهای مدیریت اطلاعات (MIS) متنوعی وجود دارد. وظیفه این سیستمها ارائه بستری جهت وجود داده و تولید قالب و تبدیل داده به…

Read More
چالش BPMS و برنامه نويسان

چالش BPMS و برنامه نويسان

استفاده از برنامه نویس یا BPMS ؟ مساله این است! معمولا چالشهايي براي استفاده از نرم افزار bpms و پياده سازي فرايند با استفاده از محيطهاي توسعه نرم افزار (Developing environment) در سازمانها وجود دارد. يک نظريه مبتني بر اين…

Read More
نرم افزار BPMS و سیستم مدیریت پروژه

نرم افزار BPMS و سیستم مدیریت پروژه

چطور سیستم مدیریت پروژه با BPMS تولید می‌شود؟ مدیریت پروژه به معنای بکارگیری دانش، مهارتها و ابزارهای لازم در اداره پروژه، به منظور رفع نیازها و انتظارات مدیران از اجرای آن است. در این مقاله به ارتباط مدیریت پروژه و…

Read More

مزایا و معایب استفاده از BPMS نسبت به نرم افزارهای استاندارد

دوراهی استفاده از نرم افزار استاندارد یا BPMS ! کدام انتخاب شود؟ در این بخش سعی شده است به صورت کلی، مشخص شود در چه جاهایی استفاده از نرم افزار BPMS نسبت به نرم افزار استاندارد مناسب (Standard Package) است…

Read More
تعالی سازمانی با نرم افزار فرایند ساز کتیبه

تعالی سازمانی با نرم افزار فرایند ساز کتیبه

تعالی سازمانی با نرم افزار فرایند ساز کتیبه چكیده نرم افزار فرایند ساز کتیبه یک راهکار مناسب برای فائق آمدن بر مشکلات فرایندی سازمانها می‌باشد. این راهکار به کمک ابزارهایی مولد فرایند در جهت تبدیل فرایندهای دستی به فرایند الکترونیکی، مدل‌سازی فرایند به…

Read More