روند تکامل BPMS کم کد چگونه است؟

روند تکامل BPMS کم کد چگونه است؟

چگونه یک BPMS پیچیده به BPMS کم کد تبدیل می‌شود؟ یکی از مزایای نرم افزار BPMS، پیاده سازی فرایند توسط نفرات غیر برنامه‌نویس است. به بیان دیگر نرم افزار BPMS بایستی به گونه‌ای طراحی شود که نفراتی با سطح تخصص کم…

Read More
ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS

ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS

ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS یکی از مشکلاتی ثبت تراکنشهای مربوط به اسناد حسابداری، اتنخاب سرفصلهای حساب و تفصیل مرتبط با آن تراکنش است. ثبت سند با تعداد زیاد تفصیلی‌های شناور، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. با فرض…

Read More
وب سرویس سامانه مودیان

وب سرویس سامانه مودیان

استفاده از وب سرویس سامانه مودیان در نرم افزار BPMS کتیبه احتمالا شنیده‌اید که به منظور ارسال صورت حساب و یا فاکتور فروش به صورت الکترونیکی، سرویس الکترونیکی به عنوان "وب سرویس سامانه مودیان" از سوی اداره دارایی معرفی شده…

Read More
بهترین نرم افزار Bpms ایرانی

بهترین نرم افزار bpms ایرانی

بهترین نرم افزار bpms ایرانی کدام است؟ همیشه یک چالش وجود دارد که بهترین نرم افزار BPMS ایرانی کدام نرم افزار است؟ آیا برای این چالش اصلا کسی پاسخی دارد یا باز هم شرکتهایی ادعا می‌کنند ما بهترین نرم افزار BPMS ایرانی را داریم؟ در مورد بررسی بهترین…

Read More
۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

7 توصیه جهت چابکی کسب و کار شما: سازمان متراکم چیست؟ سازمان متراکم (یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه‌های مختلف کاری. این فرایندها به صورت در هم تنیده شده، همانند موجودات زنده در حال…

Read More
استقرار نرم افزار BPMS چیست؟

استقرار نرم افزار BPMS چیست؟

استقرار نرم افزار BPMS چیست؟ معمولا برای استفاده از نرم افزارهای استاندارد (Standard Package) یک روال و برنامه کلاسیک آماده ارائه می‌شود. به عبارت دیگر پس از عملیات نصب و آموزش، مطابق با دستورالعمل‌هایی که توسط واحد استقرار فروشنده تدوین…

Read More
نرم افزار BPMS: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید

نرم افزار BPMS: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید

نرم افزار bpms در یک جمله: جهانی فکر کنید، محلی عمل کنید در گذشته ای نه چندان دور فرایند تولید نرم افزار شامل سه فاز تحلیل، طراحی و پیاده سازی بوده است. (البته الان هم همین گونه است!) در فاز…

Read More
BPMS و ارتباط با نرم افزار حسابداری

BPMS و ارتباط با نرم افزار حسابداری

BPMS و ارتباط با نرم افزار حسابداری یکی از چالش‌هایی که در راه یکپارچه سازی اطلاعات سازمانی وجود دارد استفاده از نرم افزار BPMS و ارتباط با نرم افزار حسابداری است. معمولا یکی از اولین نرم افزارهایی که خریداری می‌شود نرم…

Read More
جایگاه نرم افزار Bpms در هرم تعالی سازمانی

جایگاه نرم افزار bpms در هرم تعالی سازمانی

نقش نرم افزار bpms در هرم تعالی سازمانی همانطور که قبلا گفتیم حرکت به سوی تعالی سازمانی چندین فاز و مرحله دارد که بر آن شدیم تا با نگاهی اجمالی اجرای این فازها را بررسی کنیم. ضمن اینکه نقش نرم…

Read More
مدیریت دانش و ثبت تجربیات با BPMS

مدیریت دانش و ثبت تجربیات با BPMS

مدیریت دانش و تولید حافظه سازمانی با نرم افزار bpms مدیریت دانش چیست؟ مدیریت دانش نگهداری دارایی و اندوخته‌های علمی در جهت استفاده و بهره برداری در کسب و کارهای آینده است. وجود مدیریت دانش به صورت مکانیزه و سیستماتیک…

Read More