کنترل زمانبندی تولید مدارک مهندسی

کنترل زمانبندی تولید مدارک مهندسی

کنترل زمانبندی تولید مدارک مهندسی در پروژه‌ها چیست؟ در پروژه‌های مهندسی یکی از وظایف مهم، کنترل زمانبندی تولید مدارک مهندسی است. در برخی از شرکتها این کنترل توسط واحد Document Control Center یا DCC صورت گرفته و در برخی از شرکتها…

Read More
مدیریت ادعا (Claim Management) با BPMS کتیبه

مدیریت ادعا (Claim Management) با BPMS کتیبه

مدیریت ادعا در پروژه‌ها چیست؟ در یک پروژه ساخت و ساز و عمرانی، عوامل مختلفی در ارکان پروژه (کارفرما، مشاور، پیمانکار) با هم در ارتباطند. این عوامل از عاملهای انسانی، تجهیزات و ماشین آلات گرفته تا مواد و مصالح را شامل…

Read More
چند اصطلاح و تعریف در DCC

چند اصطلاح و تعریف در DCC

چند اصطلاح و تعریف در نرم افزار DCC در این بخش سعی میکنیم چند اصطلاح و تعاریف پایه ای که در نرم افزار DCC و EDMS مورد استفاده قرار می‌گیرد را بیان کنیم. ترانسمیتال (Transmittal) چیست ؟ ترانسمیتال نامه‌ی مهندسی است که دربرگیرنده اطلاعاتی…

Read More
پایگاه دانش پروژه محور با نرم افزار BPMS

پایگاه دانش پروژه محور با نرم افزار BPMS

ارائه پایگاه دانش ویژه شرکتهای پروژه محور با نرم افزار BPMS پایگاه دانش چیست؟ مطابق تعریفی که در ویکی پدیا آمده است پایگاه دانش(Knowledge base) به تکنولوژی گفته می‌شود که در سیستم‌های کامپیوتری، برای ذخیره‌سازی داده‌های پیچیده ساختار یافته و بدون ساختار استفاده می‌شود. چرا…

Read More
پکیج مناسب شرکت EPC: اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS

پکیج مناسب شرکت EPC: اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS

نرم افزار اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS: پکیج مناسب شرکت EPC  چرا نرم افزار اتوماسیون اداری ، نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS) و نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) یک پکیج مناسب شرکت EPC است؟ بیایید با هم نگاهی به…

Read More
گردش مدارک فنی مهندسی در نرم افزار BPMS

گردش مدارک فنی مهندسی در نرم افزار BPMS

گردش مدارک فنی و مهندسی در نرم افزار BPMS کتیبه چگونه است؟ قبل از اینکه مدرک در واحد DCC با توجه به استانداردهای تعریف شده قرار بگیرد، در صورتیکه خود سازمان تولید کننده مدرک باشد، بایستی سناریویی جهت تولید و گردش…

Read More
اتوماسیون اداری مهندسین مشاور و پیمانکار

اتوماسیون اداری مهندسین مشاور و پیمانکار

اتوماسیون اداری پروژه محور، اتوماسیون اداری مهندسین مشاور و پیمانکار شرکت مهندسي نرم افزار فرا تحلیل‌گران ورجاوند با استفاده از تجربه‌ی بدست آمده‌ همکاری با شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار، ویژگیهایی را به سیستم اضافه کرده که نرم افزار کتیبه…

Read More
نرم افزار مدیریت پروژه با نرم افزار BPMS

نرم افزار مدیریت پروژه با نرم افزار BPMS

چطور نرم افزار مدیریت پروژه با نرم افزار BPMS تولید می‌شود؟ مدیریت پروژه به معنای بکارگیری دانش، مهارتها و ابزارهای لازم در اداره پروژه، به منظور رفع نیازها و انتظارات مدیران از اجرای آن است. به بیان دیگر وظیفه اصلی سیستم مدیریت…

Read More
نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی(DMS)

نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی(DMS)

نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی (DMS) چیست؟  نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی(DMS)، یا Document Management System نرم افزاری است که به شما کمک می‌کند تا نظارت بر نگهداری و تولید مدارک و مستندات سازمان خود را…

Read More