جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری

دسترسی ماتریسی و جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری

یکی از مواردی که از مشتریان بازخورد داشتیم این بود که الگوهای جستجوی خاصی در فضای یک نرم افزار اتوماسیون اداری خوب مورد نیازشان بود. به بیان دیگر برخی از مشتریها دوست داشتند کارهایی که در کارتابلشان است بر اساس سلیقه جستجوی خود دسته بندی کنند. مثلا بر اساس ارجاع دهنده و یا موضوعی خاص و یا بر اساس عنوان و یا پروژه ای خاص. با توجه به تولید فرم در نرم افزار کتیبه این دسته بندی بر اساس فرمها نیز قابل سفارشی سازی است. مشکلی که در این قبیل دسته بندی ها و الگوسازی پیش میآید ورود پارامتر جدید به صورت پویا به این الگوها است. با یک مثال مطلب را توضیح بهتری میدهیم. فرض کنید شما به عنوان مدیر اداری فرمهای ماموریت، مرخصی و درخواست اضافه کاری پرسنل را در کارتابل خود رسیدگی و نظارت میکنید. از روش الگوسازی موجود سه الگو برای فرمهای مرخصی، ماموریت و اضافه کاری میسازید. بنابراین هر وقت تمایل داشته باشید اطلاعات این فرمها را مشاهده کنید با کلیک روی الگوی مورد نظر اطلاعات فرم را رصد میکنید. حال فرض کنید میخواهید به تفکیک پرسنل این اطلاعات را ببنیند. بایستی در داخل الگو مجدد بر اساس فیلتر پرسنل، اطلاعات را فیلتر کرده و رویت کنید. اگر برای برخی دیگر از پرسنل بخواهید این کار را بکنید بایستی مجدد بر اساس فیلتر پرسنل، اطلاعات کارتابل را فیلتر نمایید. فرض کنید برای سایر این فرمها نیز شرایط مشابه وجود داشته باشد مثلا برای فرم اضافه کاری و یا ماموریت بخواهید چنین جستجوهایی داشته باشید.
کار پیچیده میشود! در فضای کارتابل نرم افزار اتوماسیون اداری بخشی به عنوان بعد اول الگو وجود دارد. این الگوها همان فیلتر روی اطلاعات کارتابل است. مثلا فیلتر روی فرم مرخصی ، فیلتر روی فرم ماموریت و … . بعد دوم نیز قابل ساختن است. این بعد به صورت درختی و قابل الگو سازی است. مثلا یکی از این الگوهای درختی میتواند فیلتر بر اساس ارجاع دهنده باشد. میتوان برای پرسنل یکبار این الگوها را ساخت. با ادغام این دو بعد میتوان از فیلترهای و جستجوی چند بعدی الگو شده در نرم افزار اتوماسیون اداری استفاده کرد. این الگوها ذخیره شده و در ورود به سیستم بدون نیاز به ساخت مجدد، قابل استفاده خواهد شد. در صورتیکه امکان جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری وجود نداشت شما مجبور بودید به ازای هر الگو تعداد زیادی زیر الگو بسازید که باعث مدیریت سخت و نمایش شلوغی در رابط کاربری میگردید.

نکته بعدی اینکه با توجه به یکی بودن فضای کارتابل در نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS و نرم افزار فرایند ساز کتیبه، از این روش جستجوی چند بعدی در نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار bpms همزمان میتوان استفاده نمود.

این مطلب دارای 2 نظر است

  1. varjavandadmin

    با درود و احترام
    محدودیتی روی تعریف الگوها در نرم افزار اتوماسیون اداری وجود ندارد. ولی بهتر است الگوهای اصلی به عنوان ستون و الگوهای فرعی به عنوان درخت ساخته شود.
    با سپاس

  2. علی رشن

    با سلام. آیا تعداد این الگوها در نرم افزار اتوماسیون اداری محدودیتی دارد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *