نرم افزار حسابداری

چرا نرم افزار حسابداری اُرُد؟

اُرُد اسم خاص ایزدی است که نگهبانی ثروت و دارائی به عهدهٔ اوست. اما به لحاظ توانمندی نرم افزار حسابداری اُرُد می‌توان به قابلیت چند شرکتی بودن اشاره کرد. در اُرُد می‌توان تمام دوره‌های مالی چند شرکت را در یک نرم افزار مدیریت کرد. کلیه این اطلاعات در یک بانک اطلاعاتی واحد تعریف شده و عملیات افتتاح دوره مالی بسیار ساده و بدون نیاز به ایجاد بانک اطلاعاتی جدید خواهد بود. در اُرُد با افزایش اسناد حسابداری کارایی و سرعت نرم افزار کاهش نمی‌یابد. در نرم افزار حسابداری اُرُد امکان دریافت اطلاعات از سیستمهایی خارج از خانواده نرم‌افزارهای ورجاوند نیز وجود دارد.

اینکه تمام دوره‌های مالی شرکت‌ها همه در یک بانک اطلاعاتی است مزایای زیادی دارد که می‌توان به راحتی تهیه نسخه پشتیبانی (Backup) و تهیه راحت گزارشهای تجمعیعی و تلفیقی اشاره کرد. همچنین کنترلهایی روی حسابها و تفصیلیها به تفکیک دوره مالی و شعبه در اختیار مدیر مالی قرار میدهد. از قابلیتهای قدرتمند نرم افزار حسابداری اُرُد کنترل اعتبار سنجی اطلاعات در بخش سرور است که کمک می‌کند در صورتیکه از نرم افزارهای دیگر و یا نرم افزار مدیریت فرایندهای کاری (نرم افزار BPMS) ورجاوند اطلاعات به آن ارسال گردد، اطلاعات معتبر باشد و نیاز به کنترل آن در زیرسیستمها نیست. به بیان دیگر در صورت ایجاد و طراحی کدینگ حساب درست و کامل، کنترل اطلاعات به خوبی انجام می‌گیرد.

برخی قابلیتهای نرم افزار حسابداری اُرُد

 • حسابداری شعب: تعریف شعب بصورت نامحدود در یک دوره مالی.
 • تعریف ساختار کدینگ مالی مشترک در تمامی شعب و ساختار کدینگ متفاوت در شعب.
 • دسترسی به اطلاعات دوره‌های مالی مختلف در کلیه فرم ها بدون نیاز به انتخاب دوره مالی در هنگام ورود به نرم افزار حسابداری. حسابداری هولدینگ به صورت کامل در نرم افزار حسابداری اُرُد وجود دارد.
 • امکان تعریف پیش‌فرض دوره مالی فعال.
 • دسترسی و استخراج اطلاعات در تمامی فرمهای نرم‌افزار و گزارشات بصورت تجمیعی و تلفیقی شعب
 • ساختار کدینگ مالی در سیستم مالی یکپارچه اُرُد جهت تعریف حسابها در یک ساختار درختی ۸ لایه پیش‌بینی شده که عناوین و طول کد هر لایه توسط کاربر قابل تعریف و تنظیم است. ایجاد کد سریال می‌تواند اتوماتیک توسط سیستم و یا بصورت دستی توسط کاربر تنظیم گردد.
 • چهار جدول تفصیلی شناور بصورت جداگانه پیش‌بینی شده که عنوان هر جدول و طول کد تفصیلی توسط کاربر قابل تنظیم بوده و هر جدول تفصیلی می‌تواند گروه‌بندی های متفاوتی را شامل شده که امکان تعریف گروه در هر جدول نیز نامحدود است.
 • هر جدول تفصیلی، خود می‌تواند دارای یک ساختار درختی ۴ لایه‌ای باشد.
 • امکان الصاق مدارک به تفصیلی ها به طور مستقل و گزارش گیری از مدارک یک تفصیلی به طور تلفیقی و تجمیعی.
 • امکان تعریف مشخصه‌ ای یک حساب از جمله کد، عنوان فارسی و انگلیسی، ماهیت و نوع حساب، وضعیت حساب (فعال/‌‌غیر فعال)، شماره پیگیری، کنترل ارزی و مقداری، کنترل اعتبار و بودجه، تاریخ سررسید، تسعیر پذیر، سقف اعتبار و همچنین ارتباط با گروههای تفصیلی و نمایش همزمان کد حساب ها به صورت درختی و کپی گروهی آنها و حتی گرفتن گردش حساب در این فرم وجود دارد.
 • امکان تعریف مشخصه های یک تفصیلی همانند امکان تعریف حساب به انضمام اطلاعات تکمیلی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و ریز اطلاعات آن نظیر آدرس، تلفن، موبایل، کد پستی، پست الکترونیک، استان و شهرستان و تعریف پرسنل و همچنین ایجاد سقف اعتبار جهت کنترل حساب در زیر سیستم‌ها نظیر کنترل اعتبار سقف مشتری در سیستم خرید و فروش در ضمن هر تفصیلی می‌تواند به زیر سیستمهای خاص مرتبط شده و فقط در آن زیر سیستم فعال باشد.
 • امکان تعریف سند الگو و نمونه جهت کپی کردن آنها در فضای ثبت سند حسابداری.
  امکان تعریف جداول تسهیم هزینه و همچنین معرفی مبانی تسهیم که شامل ضریب، مانده حساب و مقدار می‌باشد سند تسهیم هزینه نیز توسط سیستم مکانیزه ثبت خواهد شد.
 • جهت ارسال و صدور اسناد حسابداری از زیر سیستم های (خزانه، انبار ، فروش، حقوق و دستمزد و…) فضایی تحت عنوان پیش‌نویس اسناد پیش‌بینی شده که ابتدا سند زیرسیستم ها در این فضا ایجاد شده و پس از بررسی توسط مسئول مالی در صورت تائید به فهرست اسناد حسابداری اضافه خواهد شد و در صورت ابطال به زیر سیستم مربوطه جهت تغییرات و اصلاح مجدد، عودت می‌شود.
 • ابزاری مناسب برای دسته بندی حساب ها و همچنین گروه بندی دسته ‌حساب ها جهت اخذ گزارشات صورت های مالی پیش‌بینی شده است.
 • امکان تعریف جداول تبدیل ارز برای حساب های ارزی.
 • فضای سند حسابداری متناسب با نیاز مجموعه در فضای مدیریت سیستم قابل تنظیم بوده، بدین معنا که یک سند حسابداری علاوه بر اجزاء متداول و استاندارد دارای فیلدهای کمکی و همچنین ستون هایی نظیر ارز، مقدار، شماره عطف، تاریخ و فیلدهای اختیاری و می‌باشد که این ستونها بر حسب نیاز قابلیت فعال یا غیر فعال کردن توسط کاربر هستند.
  جهت افزایش کنترل های داخلی، اسناد حسابداری دارای چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و ثبت نهایی می‌باشند که امکان تغییر، حذف، چاپ، درج و شماره‌گذاری و همچنین صدور سند اختتامیه در هر یک از این وضعیت‌ها توسط مدیر سیستم نرم افزار حسابداری اُرُد، قابل تنظیم است. ضمن اینکه ابزاری جهت محافظت اسناد از اصلاح نیز در سیستم پیش‌بینی شده است (اسنادی که در بازه حفاظت شده قرار دارد صرف نظر از وضعیت غیرقابل تغییر خواهند بود).
 • کنترل ماهیت‌های حساب در سطح شعبه اصلی و یا در سطح کلیه شعب در نرم افزار حسابداری اُرُد قابل اجرا است.
 • ارائه امکانات بسیار وسیع در زمان ثبت اسناد حسابداری از جمله تعریف کدینگ حساب و تفصیلی، تعریف گروههای تفصیلی و ارتباط آن با حسابهای معین، جداول تبدیل ارز، فهرست درختی حسابها، فراخوانی اسناد نمونه، ایجاد سند نمونه، کپی سند حسابداری، درج بین اسناد، ایجاد شرح استاندارد، تراز اتوماتیک سند، مشاهده و الصاق ضمائم سند بصورت مکانیزه، گزارشات سیستم و …
 • صدور سند سود و زیان، اختتامیه، انتقال دوره و صدور سند افتتاحیه دوره بعد بصورت مکانیزه انجام می‌پذیرد. در هنگام صدور سند سود و زیان ابزار معرفی فعالیتهای سازمان و انتصاب سرفصل حساب سود و زیان به فعالیت ها جهت صدور سند سود و زیان به تفکیک فعالیتهای سازمان پیش‌بینی شده است.
 • امکان ایجاد دفاتر مالی نامحدود و همچنین دوره های مالی نامحدود از دیگر ویژگی های نرم افزار مالی است. شما می‌توانید اطلاعات مالی چند شرکت با ساختار متفاوت را همزمان روی یک بانک اطلاعاتی نگهداری و بر اساس آن گزارشات مدیریتی را استخراج نمایید.
 • گزارشات حسابداری در ۴ طبقه طراحی شده که شامل گزارشات مدیریتی، گزارشات مالی، گزارشات حسابداری و سایر گزارشات است. گزارشات مدیریتی شامل گزارش صورتهای مالی، گزارش ماتریسی، گزارش تجمیعی و مقایسه‌ای بوده که در بحث تجمیع و مقایسه می‌توان اطلاعات مبتنی برای تعداد نامحدودی سال مالی را اخذ نمود.
 • در گزارش ماتریسی کاربر می‌تواند در سطر گزارش حسابهای مورد نظر را انتخاب و در ستون گزارش یکی از جداول تفصیلی مورد نظر خود را حتی بر اساس ساختار درختی تعریف شده انتخاب نماید. سطح حساب نیز در این گزارش قابل انتخاب است(گروه ، کل ، معین و ) لازم به ذکر است که این گزارش جهت کنترل پروژه و بهای تمام شده از کاربرد بسیار زیادی برخوردار است.
 • گزارشات مالی شامل گزارش دفاتر روزنامه، دفتر حساب، دفتر تفصیلی، گزارش جدول بودجه، صورت بودجه، انحرافات بودجه تراز آزمایشی چهار و شش و هشت ستونی با احتساب گردش های مقداری و ارزی، آنالیز ماهانه حساب و گزارش عملکرد مرکز و می‌باشد گزارشات حسابداری شامل اسناد حسابداری ، سند ماهانه، گردش سنواتی، گزارش آنالیز عملکرد، تجزیه سنی مانده حساب، کنترل مانده با ماهیت و کدهای مشابه و روابط کدینگ حساب با جداول تفصیلی است.
 • در کلیه گزارشات سیستم ابزار فیلتر گذاری بر اساس کلیه فیلدهای اطلاعاتی سیستم پیش‌بینی شده است. دسترسی شعب و دوره‌های مالی در کلیه گزارشها موجود است.
 • امکان حرکت لایه‌ای در گزارشات مختلف و مرور حساب ها و عملیات از بالا به پایین و برعکس جهت جستجو در اطلاعات آماری و حتی اطلاعات جزء نیز پیش‌بینی شده است.
  امکان ارسال اطلاعات (export) به محیط html , text , excel پیش‌بینی شده است.
 • ابزار انتقال اطلاعات مالی بین دفاتر مختلف و همچنین ابزاری جهت تجمیع اسناد برای تهیه صورت های مالی تلفیقی نیز پیش‌بینی شده است.
 • ابزار پرینت ساز جهت طراحی کلیه فرمهای چاپی مورد نیاز برای گزارشات و همچنین فرم های عملیاتی به تعداد نامحدود.
 • امکان تعریف مجوزهای کاربران با محدوده های دسترسی معین در سطح منو، فرم و رکورد. مدیر سیستم می‌تواند کاربران را در بخشهای خاصی از سیستم و برای رکوردهای خاص از اطلاعات محدود نماید.
 • امکان ویرایش حسابها و تفصیلی‌ها با دسترسی ویژه حتی با وجود داشتن گردش.
 • امکان پیوست کردن فایل به سند حسابداری و ردیفهای سند حسابداری وجود دارد.