کلید واژه های Bpms

کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش دوم

  1. Events:‌ به معنی رویداد میباشد. در دنیای نرم افزاری رویداد به معنی عملیاتی است که پس از اجرای کاری به صورت خودکار بایستی صورت بگیرد. به عنوان مثال پس از ذخیره سازی عملیاتی روی جدولی صورت بگیرد و یا پس از اینکه رکوردی حذف شد یکی کپی از آن در جدولی دیگر ذخیره شود. این قابلیت در نرم افزار ‌BPMS کتیبه وجود دارد.
  2. Business Rules: به معنی قواعدی تجاری است. قواعد تجاری در بخشهای مختلف نرم افزار bpms وجود دارد. مثلا در گردش کار بر اساس قواعد کاری تصمیم گیری صورت بگیرد که چه کاری انجام شود و یا با استفاده از مقادیری که روی فرمها وجود دارد و آنالیز قواعد کاری مسیر تصمیم گیری تغییر پیدا میکند.
  3. Dynamic Forms: منظور تولید فرمهای پویا میباشد. به بیان دیگر نرم افزار bpms بایستی قدرت تولید فرمهای پویا با توجه به نیاز مشتری را داشته باشد. این کار در نرم افزار bpms از طریق ابزار فرم ساز صورت میگیرد.
  4. Workflow steps can be activated based on time: به معنی آن است که مراحل گردش کار در زمان خاص صورت بگیرد. مثلا مرحله ۳ از یک گردش کار ۱ ساعت پس از عملیاتی که در مرحله ۲ پایان مییابد صورت میگیرد.
  5. Workflow does not require additional engine/plug-ins: یعنی اینکه گردش کار بدون نیاز به نرم افزار اضافه در موتور نرم افزار bpms وجود داشته باشد و نیاز به برنامه اضافی نداشته باشد.
  6. Workflow steps can access the related content objects: در مراحل گردش کار بتوان تعریف کرد دسترسی به محتوا و فیلدهای هر فرم چگونه باشد. دسترسی فقط خواندنی ,عدم دسترسی و یا دسترسی نوشتن روی تک تک فیلدها و محتوای فرمها بایستی در نظر گرفته شود.
  7. Create forms automatically from fields: منظور این است که با اراپه فیلدها به صورت خودکار فرمها ساخته شود. مثلا اگر گفتیم فرمی با این مشخصات میخواهیم خود نرم افزار bpms به صورت خودکار فرم را بسازد. ابزار فرم ساز موجود در نرم افزار Bpms کتیبه این قابلیت را دارد.
  8. Adds comments to workflow instances and to content object`s metadata elements: امکان درج فیلدهای توضیح در گردش کارها و یا فیلدهای در سطح فرم که بتوان در آن توضیح لازم را وارد کرد.
  9. Supports one-time notifications:‌ به این معنی است که عملیات یادآوری را بتوان در نرم افزار Bpms تعریف کرد. در نرم افزار Bpms کتیبه هم میتوان دستی آلارم تعریف کرد و هم میتوان به صورت کلیشه ای این عمل را انجام داد.
  10. Includes hyperlinks to content objects: به این معنی است که بتوان فیلدهایی تعریف کرد که با کلیک روی آن (به صورت هایپرلینکی) محتوای جدیدی را نمایش داد.

کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش اول

کلید واژه های نرم افزار BPMS – بخش سوم 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *