کنترل پروژه با نرم افزار BPMS

کنترل پروژه با نرم افزار BPMS

چطور نرم افزار BPMS در کنترل پروژه به ما کمک می‌کند؟ کنترل پروژه چیست؟ کنترل پروژه (Project Control)  عبارت است از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها در جهت رصد بروز فعالیتهای پروژه و پیش‌بینی هزینه های زمانی و ریالی پروژه. این اطلاعات…

Read More
ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS

ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS

ساده سازی کدینگ مالی با نرم افزار BPMS یکی از مشکلاتی ثبت تراکنشهای مربوط به اسناد حسابداری، اتنخاب سرفصلهای حساب و تفصیل مرتبط با آن تراکنش است. ثبت سند با تعداد زیاد تفصیلی‌های شناور، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. با فرض…

Read More
۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

7 توصیه جهت چابکی کسب و کار شما: سازمان متراکم چیست؟ سازمان متراکم (یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه‌های مختلف کاری. این فرایندها به صورت در هم تنیده شده، همانند موجودات زنده در حال…

Read More
شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

BPR چگونه اجرا می‌شود؟ در ابتدا می‌خواهیم مشخص کنیم اهدافی که از BPR در نظر گرفته می‌شود چیست؟ BPR یا مهندسی مجدد فرایند کسب کار در یک نگاه به معنی "بهبود فرایندهای کسب و کار به صورت مستمر" بوده است. این…

Read More
نرم افزار بایگانی

نرم افزار بایگانی

طراحی و یپاده سازی نرم افزار بایگانی مدرن با نرم افزار BPMS نرم افزار بایگانی چیست؟ با جستجو نرم افزار بایگانی در گوگل نتایج زیادی در مورد این سیستم نمایان می‌شود. برخی از نرم افزار اتوماسیون اداری به عنوان نرم…

Read More
مدیریت سازمان بزرگ به کمک نرم افزار Bpms

مدیریت سازمان بزرگ به کمک نرم افزار bpms

چطور مدیریت سازمان بزرگ و متراکم به کمک BPMS تسهیل می‌شود؟ سازمان متراکم چیست؟ سازمان متراکم(یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه‌های مختلف کاری. این فرایندها به صورت تنیده شده با هم در ارتباط…

Read More
داشبوردهای مدیریتی و نقش آن در بهبود فرایندها

داشبوردهای مدیریتی و نقش آن در بهبود فرایندها

نقش داشبوردهای مدیریتی در بهیه سازی فرایندها با نگاهی به هرم تعالی سازمانی، روال تبدیل داده (Data) به اطلاعات (Information) از طریق طراحی فرم‌های ورود داده ( فرم ساز ورجاوند را ببینید ) و تبدیل به گزارش و اطلاعات ( نرم افزار گزارش ساز…

Read More
BAM چیست؟

BAM چیست؟

BAM چیست؟ پس از اینکه فرایندها توسط نرم افزار bpms پیاده سازی شد فرایند در قالب فرمها و گزارشها در اختیار مالک فرایند قرار میگیرد. خوب در این مرحله با توجه به ثبت اطلاعات فرایند در نرم افزار BPMS ،…

Read More
ابزار داشبوردساز ورجاوند

ابزار داشبوردساز ورجاوند

داشبوردساز چيست؟ ابزار داشبوردساز  ابزاری جهت طراحی داشبوردهای مدیریتی است. به لحاظ شکل و شمایل داشبورد، مجموعه‌ای از رابط‌های کاربری و گرافیکی بوده که بر اساس مطالعاتی که روی شاخص‌های مدیریتی (KPI) صورت گرفته طراحی می‌گردد. چه کسانی به داشبوردساز نیاز…

Read More
داشبورد مدیریتی در نرم افزار Bpms

داشبورد مدیریتی در نرم افزار bpms

داشبورد مدیریتی در نرم افزار bpms ، قطعه پایانی پازل تعالی سازمانی يک طرز فکر در بين برخي از مديراني که با بازديد از سازمان‌های دانش محور و مجهز به سيستم‌هاي مديريت فرايند ايجاد مي‌شود که ما نيز از اين داشبوردهاي…

Read More