۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

7 توصیه جهت چابکی کسب و کار شما: سازمان متراکم چیست؟ سازمان متراکم (یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه‌های مختلف کاری. این فرایندها به صورت در هم تنیده شده، همانند موجودات زنده در حال…

Read More
شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

BPR چگونه اجرا می‌شود؟ در ابتدا می‌خواهیم مشخص کنیم اهدافی که از BPR در نظر گرفته می‌شود چیست؟ BPR یا مهندسی مجدد فرایند کسب کار در یک نگاه به معنی "بهبود فرایندهای کسب و کار به صورت مستمر" بوده است. این…

Read More
BPR یا مهندسی مجدد فرایند چیست؟

BPR یا مهندسی مجدد فرایند چیست؟

BPR چیست؟ مهندسی مجدد فرایندها (Business Process Reengineering) یا به طور مخفف BPR، مکانیزمی است که با مطالعه دقیق فرایندها بر اساس آمار و اطلاعات و بازنگری تدریجی آن، بهبود عملکرد سازمان را در بر خواهد داشت. امروزه مهندسی مجدد، با نامهای…

Read More