نرم افزار EDMS

نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS) چیست؟

نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی (Engineering Document Management System) و یا نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی برای شركت‌های مهندسی كه در حوزه پروژه‌های EPCC فعالیت می‌كنند مناسب است. این سیستم با ورود اطلاعات MDR در (Master Document Registration)  ابتدا شروع و سپس تولید ترانسمیتال (Transmittal) با كنترل نسخه‌های مدارک (Revising Control) ادامه پیدا می‌كند. گردش این اسناد از طریق نرم‌افزار به طور شماتیک قابل ردیابی بود. مدیریت نقطه نظرات (Comments) نیز در این سیستم وجود دارد.

قابلیت های نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS)

 • امکان تعریف پروژه های مهندسی به تعداد نامحدود.
 • امكان تعریف MDR با فیلدهایی نظیر  Area ،Category، POI ،Discipline ،Phase ،Unit و … .
 • امكان ساخت Submittal از روی MDR و تولید شماره‌گذاری و نسخه‌گذاری خودكار و غیر خودكار.
 • امكان گزارش و مشاهده MDRهای معتبر (آخرین نسخه).
 • امكان تعریف Transmittal و نسخ چاپی آن به تعداد نامحدود و شكل‌های مختلف.
 • امکان تولید برگه ترانسمیتال بر اساس فرمت چاپی مصوب پروژه.
 • امكان تعریف انواع شماره‌گذاری روی Transmittal به صورت خودكار.
 • نمايش مدارک بر اساس ترانسميتال‌ها.
 • قابلیت ثبت توضیحات تکمیلی بر روی مدارک.
 • امكان دسترسی پروژ‌ه‌ای به MDR بر اساس كاربران و مدیران پروژه.
 • امكان پیوست نمودن انواع مدارک مهندسی و فایل به Submittal.
 • تعریف انواع گزارشات مدیریتی روی مدارک.
 • تعریف انواع دسترسی روی اطلاعات.
 • ایجاد محیط Commentگذاری روی مدارک.
 • امكان تعریف قالب نسخه‌گذاری مدارک.
 • امكان ارجاع الكترونیكی Transmittal.
 • امكان اتصال به نرم افزار اتوماسیون اداری.
 • امكان وزن‌دهی به مدارك نسبت به كل مدارک.
 • امكان وزن‌دهی به وضعیت هر مدرک.
 • امكان پيش شرط گذاري براي توليد مدرک.
 • امکان تولید پکیج‌های خروجی به صورت مدرک محور یا ترانسمیتال محور به صورت فولدرهای ساخته شده.
 • امکان ردیابی مدارک مرتبط با خرید (برای بخش P از EPC) و ردیابی فرایند خرید، قرارداد و به طور کلی آئین نامه فرایند خرید مدارک مهندسی.

فيلم معرفی گردش مدارک مهندسی و EDMS

لطفا به این نکته توجه داشته باشید:

نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS) تولید شده در شرکت ورجاوند فقط به کار شرکت‌هایی می‌خورد که در حوزه EPC فعال هستند و با سیستم آرشیو فنی و مهندسی تفاوت دارد. اصولا واحد DCC این شرکتها یک فرایند استاندارد جهت نگهداری و دسترسی به مدارک مهندسی دارا هستند که با مطالعه این فرایند استاندارد نرم افزار EDMS کتیبه تولید شده است. اگر در پی تهیه نرم افزار آرشیو فنی و مدیریت مدارک هستید سیستم آرشیو فنی و مهندسی که به کمک نرم افزار BPMS با قابلیت ۱۰۰% با نیاز سازمان شما را دارد، پیشنهاد ما به شماست. به کمک نرم افزار BPMS شما قادر خواهید بود فرایند آرشیو فنی و مهندسی و ثبت مدارک و اسناد مهندسی خود را همان طور که مورد نیازتان است طراحی و پیاده‌سازی کنید. البته که EDMS می‌تواند به عنوان بخشی از سیستم بزرگ آرشیو فنی و مهندسی باشد. برای آشنایی با چند اصطلاح و تعاریف مرتبط با  DCC و EDMS این بخش را مشاهده فرمایید.

بک نمونه ترانسمیتال ساخته در نرم افزار EDMS کتیبه (البته محدودیتی روی ساخت نمونه‌های مختلف ترانسمیتال وجود ندارد) :

نمونه ترانسمیتال

یک نمونه ترانسمیتال