نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS) چیست؟

نرم‌افزار مدیریت اسناد مهندسی (Engineering Document Management System) و یا نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی برای شركت های مهندسی كه در حوزه پروژه های EPCC فعالیت می‌كنند مناسب است. این سیستم با ورود اطلاعات MDR در (Master Document Registration)  ابتدا شروع و سپس تولید ترانسمیتال (Transmittal) با كنترل نسخه‌های مدارک (Revising Control) ادامه پیدا می‌كند. گردش این اسناد از طریق نرم‌افزار به طور شماتیک قابل ردیابی بود. مدیریت نقطه نظرات (Comments) نیز در این سیستم وجود دارد.

نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی EDMS

قابلیت های نرم افزار مدیریت اسناد مهندسی (EDMS)

 • امكان تعریف MDR.
 • امكان ساخت Submittal از روی MDR و تولید شماره گذاری و نسخه‌گذاری خودكار و غیر خودكار.
 • امكان گزارش و مشاهده MDRهای معتبر (آخرین نسخه).
 • امكان تعریف Transmittal و نسخ چاپی آن به تعداد نامحدود و شكل های مختلف.
 • امكان تعریف انواع شماره گذاری روی Transmittal به صورت خودكار.
 • امكان دسترسی پروژ‌ه‌ای به MDR بر اساس كاربران و مدیران پروژه.
 • امكان پیوست نمودن انواع مدارک مهندسی و فایل به Submittal.
 • تعریف انواع گزارشات مدیریتی روی مدارک.
 • تعریف انواع دسترسی روی اطلاعات.
 • ایجاد محیط Comment گذاری روی مدارک.
 • امكان تعریف قالب نسخه‌گذاری مدارک.
 • امكان ارجاع الكترونیكی Transmittal.
 • امكان اتصال به سیستم اتوماسیون.
 • امكان وزن دهی به مدارك نسبت به كل مدارک.
 • امكان وزن دهی به وضعیت هر مدرک.
 • امكان پيش شرط گذاري براي توليد مدرک.

لطفا این بخش را مظالعه فرمایید :EDMS تولید شده در شرکت ورجاند فقط به کار شرکتهایی میخورد که در حوزه EPC فعال هستند و با سیستم آرشیو فنی و مهندسی تفاوت دارد. اگر در پی تهیه نرم افزار آرشیو فنی و مدیریت مدارک هستنید سیستم آرشیو فنی و مهندسی که به کمک نرم افزار BPMS با قابلیت ۱۰۰% با نیاز سازمان شما را دارد، پیشنهاد ما به شماست. به کمک نرم افزار BPMS شما قادر خواهید بود فرایند آرشیو فنی و مهندسی و ثبت مدارک و اسناد مهندسی خود را همان طور که مورد نیازتان است طراحی و پیاده سازی کنید.

بک نمونه ترانسمیتال ساخته در نرم افزار EDMS کتیبه (البته محدودیتی روی ساخت نمونه های مختلف ترانسمیتال وجود ندارد) :

نمونه ترانسمیتال