وب سرویس سامانه مودیان

وب سرویس سامانه مودیان

استفاده از وب سرویس سامانه مودیان در نرم افزار BPMS کتیبه احتمالا شنیده‌اید که به منظور ارسال صورت حساب و یا فاکتور فروش به صورت الکترونیکی، سرویس الکترونیکی به عنوان "وب سرویس سامانه مودیان" از سوی اداره دارایی معرفی شده…

Read More
پایگاه دانش پروژه محور با نرم افزار BPMS

پایگاه دانش پروژه محور با نرم افزار BPMS

خالق پایگاه دانش پروژه محور باشیم  پایگاه دانش چیست؟ مطابق تعریفی که در ویکی پدیا آمده است پایگاه دانش(Knowledge base) به تکنولوژی گفته می‌شود که در سیستم‌های کامپیوتری، برای ذخیره‌سازی داده‌های پیچیده ساختار یافته و بدون ساختار استفاده می‌شود. چرا پایگاه دانش؟ در هر صنعت و…

Read More
فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

پیش درآمدی بر فرایند ارزیابی تامین کنندگان با نرم افزار با BPMS فرایند ارزیابی تامین کنندگان مکانیزمی است که به صورت دوره ای و مستمر بر اساس شاخصهای مورد نظر سازمان، ارزیابی و طبقه بندی تامین کنندگان انجام می‌گردد. چرا…

Read More
روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند شرکت در مناقصه با نرم افزار با BPMS  در مقاله قبلی روند فرایند مناقصه با نرم افزار BPMS از دید برگزار کننده مناقصه مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش قصد داریم از منظر شرکت در مناقصه و…

Read More
فرایند درخواست کالا با توسعه ارزان در BPMS

فرایند درخواست کالا با توسعه ارزان در BPMS

آنالیزی بر فرایند درخواست کالا با توسعه ارزان در BPMS یکی از فرایندهای پرکاربرد شرکتهای فرایند درخواست کالا است. تقریبا شرکتی وجود ندارد که این فرایند در آن اجرا نشده باشد. این فرایند می‌تواند در زمره فرایندهای ساده و هم پیچیده دسته‌بندی شود. در…

Read More
نمونه ارتباط نرم افزار BPMS با زیرسیستم‌ها

نمونه ارتباط نرم افزار BPMS با زیرسیستم‌ها

روشهای تکنیکی ارتباط نرم افزار BPMS با زیرسیستم‌ها همانطور گه قبلا گفته شد ارتباط نرم افزار BPMS با زیرسیستم‌های دیگر سازمان (که موجود بوده و توسط ابزاری غیر از bpms ورجاوند تولید شده باشد) از طریق web service و یا…

Read More
مدیریت خرید و تدارکات با BPMS

مدیریت خرید و تدارکات با BPMS

چطور سیستم مدیریت خرید و تدارکات با BPMS تولید می‌شود؟ یکی از فرایندهای پر کاربرد و عمومی در سازمان، فرایندهای مرتبط با خرید است. معمولا فرایند خرید با توجه به نوع نیازهای شرکتها به گونه‌های مختلفی از جمله خرید عمومی،…

Read More