روند تکامل BPMS کم کد چگونه است؟

روند تکامل BPMS کم کد چگونه است؟

چگونه یک BPMS پیچیده به BPMS کم کد تبدیل می‌شود؟ یکی از مزایای نرم افزار BPMS، پیاده سازی فرایند توسط نفرات غیر برنامه‌نویس است. به بیان دیگر نرم افزار BPMS بایستی به گونه‌ای طراحی شود که نفراتی با سطح تخصص کم…

Read More
۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

۷ توصیه جهت چابکی کسب و کار شما

7 توصیه جهت چابکی کسب و کار شما: سازمان متراکم چیست؟ سازمان متراکم (یا سازمان با چگالی بالا) سازمانی است دارای تعداد زیادی فرایند در حوزه‌های مختلف کاری. این فرایندها به صورت در هم تنیده شده، همانند موجودات زنده در حال…

Read More
شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

شاخصها در BPR چگونه شناسایی می‌شوند؟

BPR چگونه اجرا می‌شود؟ در ابتدا می‌خواهیم مشخص کنیم اهدافی که از BPR در نظر گرفته می‌شود چیست؟ BPR یا مهندسی مجدد فرایند کسب کار در یک نگاه به معنی "بهبود فرایندهای کسب و کار به صورت مستمر" بوده است. این…

Read More
استقرار نرم افزار BPMS چیست؟

استقرار نرم افزار BPMS چیست؟

استقرار نرم افزار BPMS چیست؟ معمولا برای استفاده از نرم افزارهای استاندارد (Standard Package) یک روال و برنامه کلاسیک آماده ارائه می‌شود. به عبارت دیگر پس از عملیات نصب و آموزش، مطابق با دستورالعمل‌هایی که توسط واحد استقرار فروشنده تدوین…

Read More
BPR یا مهندسی مجدد فرایند چیست؟

BPR یا مهندسی مجدد فرایند چیست؟

BPR چیست؟ مهندسی مجدد فرایندها (Business Process Reengineering) یا به طور مخفف BPR، مکانیزمی است که با مطالعه دقیق فرایندها بر اساس آمار و اطلاعات و بازنگری تدریجی آن، بهبود عملکرد سازمان را در بر خواهد داشت. امروزه مهندسی مجدد، با نامهای…

Read More