نرم افزار BPMS
نرم افزار BPMS
نرم افزار BPMS
نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه
نرم افزار اتوماسیون اداری کتیبه
نرم افزار مالی اُرُد
نرم افزار مالی اُرُد
نرم افزار مدیریت قراردادها پیمان
نرم افزار مدیریت قراردادها پیمان

محصولات ورجاوند

علل و زمینه تاسیس شركت فراتحلیل‌گران ورجاوند به بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت گروه موسسین شركت در حوزه‌های نرم‌افزار، سخت افزار و شبكه های كامپیوتری در بخش های خصوصی و دولتی باز می‌گردد. این گروه متخصص در سال ۱۳۸۵ و به دنبال چندین سال تجربه به توانمندی هایی رسیدند كه ایده تاسیس شركتی مستقل و با اهدافی از قبیل ارائه پیشرفته‌ترین نرم افزار ایران در زمینه‌ های مالی، اداری و مدیریت و بهترین كیفیت خدمات پشتیبانی نرم افزارهای تولید شده و شبكه های كامپیوتری شكل گرفت . لذا در سال ۱۳۸۶ و در پی اهداف یاد شده شركت فراتحلیل‌گران ورجاوند تاسیس گردید.

لیست مشتریان

مقالات برگزیده