نرم افزار اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS: پکیج مناسب شرکتهای EPC

نرم افزار اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS: پکیج مناسب شرکتهای EPC

نرم افزار اتوماسیون اداری، EDMS و BPMS: پکیج مناسب شرکتهای EPC  چرا نرم افزار اتوماسیون اداری ، نرم افزار EDMS و نرم افزار BPMS  یک پکیج مناسب شرکتهای EPC است؟ بیایید با هم نگاهی به فرایندهای مرتبط با این گونه شرکتها…

Read More
نقش داشبوردهای مدیریتی در بهینه سازی فرایندها

نقش داشبوردهای مدیریتی در بهینه سازی فرایندها

نقش داشبوردهای مدیریتی در بهیه سازی فرایندها با نگاهی به هرم تعالی سازمانی هرم تعالی سازمانی، روال تبدیل داده (Data) به اطلاعات (Information) از طریق طراحی فرمهای ورود داده  ( فرم ساز ورجاوند را ببینید ) و تبدیل به گزارش و اطلاعات ( نرم افزار…

Read More
پکیج ویژه پروژه محور و پیمانکاری

پکیج ویژه پروژه محور و پیمانکاری

معرفی پکیج ویژه پروژه محور و پیمانکاری  شرکت ورجاوند با اتکا به تجربه سالها کار با شرکتهای پروژه محور و ارائه فرایندها در این حوزه‌ها، اقدام به ارائه پکیج ویژه پروژه محور و پیمانکاری در این حوزه کرده است. این…

Read More
فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

فرایند ارزیابی تامین کنندگان با BPMS

پیش درآمدی بر فرایند ارزیابی تامین کنندگان با نرم افزار با BPMS  ارزیابی تامین کنندگان فرایندی است که به صورت دوره ای و مستمر بر اساس شاخصهای مورد نظر سازمان ارزیابی و طبقه بندی تامین کنندگان انجام میگردد. چرا فرایند…

Read More
روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند شرکت در مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند شرکت در مناقصه با نرم افزار با BPMS  در مقاله قبلی روند فرایند مناقصه با نرم افزار BPMS از دید برگزار کننده مناقصه مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش قصد داریم از منظر شرکت در مناقصه و…

Read More
روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار BPMS

روند فرایند مدیریت مناقصه با نرم افزار با BPMS  روند فرایند مدیریت مناقصه از دو منظر قابل بررسی است یکی از منظر برگزار کننده مناقصه و یکی از دیدگاه شرکت کننده در مناقصه. ما در این بخش سعی مکنیم فرایند…

Read More
نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS

نرم افزار مدیریت منابع انسانی با BPMS  چگونه است؟ معمولا با بزرگ شدن اندازه شرکت که منجر به افزایش تعداد پرسنل شرکت میشود، معضل مدیریت اطلاعات پرسنلی نمایان میشود. به خصوص اینکه شرکت دارای ساختار شعب و هولدینگی باشد کنترل…

Read More
مهاجرت از اکسل به BPMS

مهاجرت از اکسل به BPMS

مهاجرت از اکسل به BPMS معمولا شرکتهایی که به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات تجهیز نشده باشند و یا فاقد نرم افزارهایی با قدرت تحلیل و گزارش های مناسب باشد از اکسل به عنوان مخزن ذخیره سازی داده‌ها و تولید گزارشهای…

Read More
محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با BPMS

محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با BPMS

محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها با نرم افزار BPMS دلایل زیادی باعث پررنگ شدن فرایند محاسبه قیمت تمام شده پروژه ها در شرکتها وجود دارد. اما عمده دلایلی که این فرایند را یکی از فرایندهای مهم در حوزه مدیریت…

Read More