CPMS

CPMS چیست؟

CPMS یا نرم‌افزار مدیریت فرایندهای عمومی ساخت (Construction Projects Management System) نرم افزاری جهت رصد و مدیریت رویدادها و فعالیتهای پروژه است. عموما این نرم افزار به کار شرکتهای پیمانکار ساخت و پروژه محور کارگاهی می‌آید. CPMS اجزای مختلفی دارد و در صورت نیاز بایستی در سطح ارکان پروژه (کارفرما، مشاور و پیمانکار) با پراکندگی جغرافیایی قابل دسترس باشد.

بهره برداری از CPMS در دل BPMS

فعالیتهای ساخت هر شرکت در سطح اولیه یکسان و در جزئیات تفاوتهای چشم‌گیری دارد. این تفاوتها به دلیل نگرشها و دیدگاههای مدیریتی به وجود می‌آید. با تجربه ای که از فعالیت با این گونه شرکتها بدست آوردیم  توانستیم به کمک نرم افزار BPMS کتیبه این فرایندها را اختصاصی برای هر شرکت پیاده سازی کنیم. سطح اول فرایندها به مالکین فرایندهای ساخت ارائه شده و پیاده‌سازی جزئیات آن هم توسط ما و هم توسط مشتری قابل انجام خواهد بود. همچنین نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مدیریت اسناد مهندسی نیز به صورت پکیج آماده قابل بهره برداری خواهد بود.

برخی از قابلیتهای که می‌توان در خوص نرم افزار CPMS بیان کرد به شرح ذیل است:

 • امکان تعریف ساختار شکست پروژه تا هر سطح.
 • ارائه فرایندهای مرتبط با قرارداد همانند ثبت قرارداد، صورت وضعیت، مدارک و ارتباط با ساختار CBS
 • امکان تعریف کار و ارجاع آن به ارکان پروژه.
 • امکان تعریف جبهه های کاری، فعالیت کاری، زیرفعالیتها و … برای هر پروژه به همراه درصد پیشرفت و وزن برای هر آیتم.
 • امکان تعریف نامحدود پروژه ها بدون نیاز به هزینه اضافی.
 • امکان تعریف انواع فرمهای گزارشهای روزانه با همراه ثبت ضمائم و مدارک.
 • ثبت مکاتبات پروژه و ارجاع آنها در قالب نرم افزار اتوماسیون اداری قدرتمند کتیبه
 • ثبت مدارک مهندسی با حفظ سابقه در نرم افزار EDMS کتیبه
 • ارائه داشبوردهای مدیریتی متنوع به کمک داشبورد ساز ورجاوند و نرم افزار Power BI
 • امکان تعریف تایم شیت و ارتباط با ساختار شکست پروژه.
 • امکان استفاده از فرمهای TQ
 • امکان استفاده از workflow در تمامی فرایندها.
 • امکان استفاده از یک سیستم کنترل پروژه واقعی و رصد لجظه ای اطلاعات و پایش آن.
 • امکان تهیه گزارشهای متنوع با استفاده از گزارش ساز ورجاوند.
 • یکپارچگی تمام نرم افزار و وچود کارتابل مشترک برای کاربران.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *